head_banner
Производите кои ги опслужуваат здравствените потреби на населението.Според СЗО, овие производи треба да бидат достапни „во секое време, во соодветни количини, во соодветни дозирани форми, со сигурен квалитет и соодветни информации и по цена што може да си ја дозволи поединецот и заедницата“.

Микробиолошки анализатор

  • Biomerieux Автоматска машина за потпишување на микроби VITEK2 COMPACT

    Biomerieux Автоматска машина за потпишување на микроби VITEK2 COMPACT

    VITEK ® 2 compact го прифаќа динамичкиот метод за интерпретација на картичката на секои 15 минути за да обезбеди најдобро време за известување за резултатите.
    ● највисоко ниво на автоматизација без рачна инокулација и запечатување,
    ● избегнувајте вкрстена контаминација.Автоматски отфрлете ги картичките за отпад

: